Rooms

دبل، توئین، دلوکس و انواع سوئیت های معمولی

Double Deluxe

دارای ظرفیت دو نفر، همراه با تخت دو نفره، مجهز به بهترین امکانات رفاهی، گرما و سرما، وان جکوزی، وسایل ارتباطی، چشم انداز بسیار زیبا، در محیطی آرام و فضای بزرگ.

توئین سوپریور

دارای ظرفیت 2 نفر، همراه با دو تخت یک نفره، در محیطی آرام، مجهز به سیستم گرما و سرما و وسایل ارتباطی میباشد.

دبل سوپریور

دارای ظرفیت 2 نفر، فضای آرام، همراه با چشم اندازی دل انگیز، مجهز به سیستم گرما و سرما و وسایل ارتباطی میباشد.